Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Φυλή στην Τουρκία μιλάει αρχαία ελληνικά

Μπορεί οι περισσότεροι νεοέλληνες να γνωρίζουν ελάχιστα ή να αγνοούν παντελώς την αρχαία ελληνική γλώσσα… όχι όμως και μία απομονωμένη κοινότητα στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στη βορειοανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Βρετανικού Independent, περίπου 5.000 άνθρωποι φαίνεται ότι μιλούν μία διάλεκτο που πλησιάζει εκπληκτικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα.
Όπως επισημαίνουν ειδικοί γλωσσολόγοι μέσω αυτής της διαλέκτου μπορούν να εξάγουν πολύ σημαντικά συμπεράσματα για τη γλώσσα του Σωκράτη και του Πλάτωνα, καθώς και το πώς αυτή εξελίχθηκε.

Η κοινότητα ζει σε ένα σύμπλεγμα χωριών κοντά στην τουρκική πόλη της Τραπεζούντας, όπου κάποτε ήταν η αρχαία περιοχή του Πόντου.

Οι γλωσσολόγοι διαπίστωσαν ότι η διάλεκτος, Romeyka, μια ποικιλία από ποντιακά ελληνικά, έχει δομικές ομοιότητες με την αρχαία ελληνική που δεν παρατηρούνται σε άλλες μορφές της γλώσσας που ομιλείται σήμερα. Επίσης η Romeyka παρουσιάζει και πολλές ομοιότητες με το αρχαίο λεξιλόγιο.
Όπως λέει η λέκτορας Φιλολογίας Ιωάννα Σιταρίδου του Πανεπιστημίου του Cambridge «η χρήση του απαρεμφάτου έχει χαθεί στα νέα ελληνικά. Όμως, στα Romeyka έχει διατηρηθεί».

Μια πιθανότητα είναι ότι οι ομιλητές αυτής της διαλέκτου είναι οι απευθείας απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων που ζούσαν κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας πριν από τον 6ο ή 7ο αιώνα π.Χ., όταν η περιοχή αποικίστηκε αρχικά.

Αλλά είναι επίσης πιθανό να είναι απόγονοι αυτόχθονων πληθυσμών ή μίας μεταναστευτικής φυλής οι οποίοι αναγκάστηκαν να μιλούν τη γλώσσα των αρχαίων ελληνικών αποικιοκρατών.

Οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής είναι ευσεβείς μουσουλμάνοι, γι΄ αυτό και είχαν το δικαίωμα να παραμείνουν στην Τουρκία μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923APOLAS LERMİ / KALANDAR / AĞAPO SE | video.mynet.com


           Romeyka             Αρχαία Ελληνικά
·          ipìne                        ειπείν      
·          pathίne                  παθείν
·          apothanίne             αποθανείν
·          piίne                        πιείν
·          iδίne                        ιδείν
·          fiίne                         φυγείν
·          evrίne                     ευρείν
·          kamίne                    καμείν
·          faίne                       θαγείν
·          mathίne                 μαθείν
·          erthéane               ελθείν      
·          menίne                  μενείν
·          katevine                καταβήναι 

·          embine                  εμβήναι  
·          evjine                    εκβήναι
·          epiδeavine             αποδιαβήναι
·          kimethine               κοιμηθήναι
·          xtipethine               κτυπηθήναι
·          evrethine                ευρεθήναι
·          vrasine                    βρχήναι
·          raine                       ραγήναι


Ağrodesme (Άγραδέσμε)
Ağrompelo (Αγράμπελο)
Ağrio mavro  Botano (Άγριο μάυρο βότανο)
Ağrogalatitsa (Αγρογαλατίτσα)
Ağrokomarao (Άγροκόμαρο)
Ağro kukukavanka (Αγρο κουκουβάγκα)
Ağroliftokari (Άγρο λιφτοκάρι)
Ağromantatsi (Άγρο μαντάτσι)
Ağromatsidali (Άγρο ματσιδάλι)
Aleğahanto (Αλεγάχαντο)
Aleksandro (Αλεξάνδρο)
Alefritra (Αλευρίτρα)
Ampelitsa (Αμπελίτσα)
Anitsi (Ανίτσι)
Anitsoxorto (Ανιτσόχορτο)
Arkani (Αρκάπι)
Arkathamni (Αρκοθάμνι)
Arkolahano (Αρκολάχανο)
Arkotsupado (Αρκοτσούπαδο)
Asprahanto (Ασπράχαντο)
Ahanti (Αχάντι)
Ahantomoro (Αχαντόμορο)
Vaği (Βαγή)
Vlante (Βλάντε)
Vovoro (Βόβοχο)
Vudoğlovi (Βουδογλόνι)
Vuterohorto (Βουτερόχορτο)
Vredi (Βρέδι)
Vrio (Βρίο)
Gedurahanto (Γαιδουράχαντο)
Galatitsa (Γαλατίτσα)
Galatohorto (Γαλατόχορτο)
Gethihorto (Γεθιρόχορτο)
Glikorizo (Γλυκόριζο)
Gongilitra (Γογγυλίτρα)
Gumede (Γουμέδε)
Grinzilitra (Γρινζιλίτρα)
Grintra (Γρίντρα)
Dezme (Δέζμε)
Domari (Δομάρι)
Dromofilo (Δρομόφιλο)
Ergode (Εργόδε)
Zakutohorto (Ζακουτόχορτο)
Zarzela (Ζαρζέλα)
Zarzeletra (Ζαρζελέτρα)
Zerkaditsa (Ζερκαδίτσα)
Zumahi (Ζουμάχι)
İlopi (Ηλόπι)
İmera desme (Ήμερα δέσμε)
İmero komari (Ήμερο κομαρι)
İmero mantatsi (Ήμερο μαντάτσι)
İmero matsidali (Ήμερο ματσιδάλι)
İmero mavro votano (Ήμερο μάυρο βότανο)
Thomari (Θομάρι)
Kazmatsi (Καζμάτσι)
Kezağohorto (Καιζαγόχορτο)
Kanavi (Κανάβι)
Kanaro (Κάπαρο)
Karditsa (Καρδίτσα)
Karenesi (Καρενέσι)
Kastanikas lori (Καστανικας λορί)
Katena (Κάτενα)
Katenohorto (Κατενόχορτο)
Kveni (Κεβενί)
Kelmesi (Κελμέσι)
Kilitsi (Κιλίτσι)
Kintea (Κιντέα)
Kiormene (Κιορμένε)
Konkorohi (Κογκορόχι)
Kokinahanto (Κοκινάχαντο)
Kolonkitholori (Κολογκιθολόρι)
Kolonohorto (Κολονόχορτο)
Kolotura (Κολοτούρα)
Komari (Κομάρι)
Kontohorto (Κοντόχορτο)
Kopalohorto (Κοπαλόχορτο)
Kukarahanto (Κουκαράχαντο)
Kukuvağia (Κουκουβάγια)
Kukohorto (Κουκόχορτο)
Kunturohorto (Κουντουρόχορτο)
Kursohorto (Κουρσόχορτο)
Kusuti (Κουσούτι)
Kuspika (Κουσπίκα)
Kreni (Κρένι)
Kilitsi (Κυλίτσι)
Kintea (Κυντέα)
Lathsiri (Λαθίρι)
Lapazo (Λάπαζο)
Lapidohorto (Λαπιδόχορτο)
Levori (Λεβόρι)
Lihtsi (Λίχτσί)
Likopari (Λυκοπάρι)
Mazaro (Μάζαρο)
Mantaki (Μαντάκι)
Masuri (Μασούρι)
Matsidali (Ματσιδάλι)
Mavrahanto (Μαυράχαντο)
Mekesitra (Μελεσιδίτρα)
Minzolohi (Μινζολόχι)
More (Μόρε)
Nedrofilo (Νεδρόφιλο)
Nerohorto (Νερόχορτο)
Ormukeni (Ορμουκένι)
Ormohorto (Ορμόχορτο)
Uriohorto (Ουριόχορτο)
Palafohorto (Παλαφόχορτο)
Paputsohorto (Παπουτσόχορτο)
Parpeteni stipika (Παρπετενι στίπικα)
Parharo çiçeko (Παρχαρο τσίτσεκο)
Parharohorto (Παρχαρόχορτο)
Peğadohorto (Πεγαδόχορτο)
Peğaditsa (Πεγαδίτσα)
Pentikolathiritra (Πεντικολαθιρίτρα)
Petalitra (Πεταλίτρα)
Piperitsa (Πιπερίτσα)
Podaritra (Ποδαρίτρα)
Podarohorto (Ποδαρόχορτο)
Pulikohorto (Πουλικόχορτο)
Pumpuroçiçeko (Πουμπουροτσίτσεκο)
Prases (Πράσες)
Pamatitsa (Ραματίτσα)
Saluti (Σαλούτι)
Sidirohorto (Σηδιρόχορτο)
Sintza (Σίντζα)
Skilkaklitra (Σκυλκακαλίτρα)
Skilohorto (Σκυλόχορτο)
Spathohorto (Σπαθόχορτο)
Spahtukeni (Σπαχτουκένι)
Spentami (Σπεντάμι)
Stanpolika (Στανπολίκα)
Starohorto (Σταρόχορτο)
Stahi (Στάχι)
Stahomata (Σταχόματα)
Stipika (Στίπικα)
Çeohorto (Τσαιόχορτο)
Çali (Τσάλι)
Çiletura (Τσηλετούρα)
Çerçi (Τσέρτσι)
Çinkari (Τσιγκάρι)
Çimahtaki (Τσιμαχτάκι)
Çimpona (Τσιμπόνα)
Çimponohorto (Τσιμπονόχορτο)
Çihonolopi (Τσιχονολόρι)
Çuncuha (Τσουντζούχα)
Çuranea (Τσουρανέα)
Çuğari (Τσυγάρι)
İdrofilo (Υδρόφιλο)
Farfaroçiçeko (Φαρφαροτσίτσεκο)
Fidohorto (Φιδόχορτο)
Furçohoto (Φουρτσόχορτο)
Fusnitsa (Φουσνίτσα)
Frahnihtra (Φραχνίχτρα)
Fteri (Φτερί)
Halvani (Χαλβάνι)
Hamokerasa (Χαμοκέρασα)
Havani (Χανάπι)
Hantoko (Χαντόκοκο)
Hapsimati (Χαψιμάτι)
Şiapukes (Χιάπουκες)
Şinetitsa (Χινετίτσα)
Şionapi (Χιονάρι)
Hloro (Χλορό)
Husnitsa (Χουσνίτσα)
Htinari (Χτυπάρι)
Htiparitsa (Χτυπαρίτσα)
Htipedire (Χτυπεδίρε)
Psomomirihtra (Ψομομυρίχτρα)
Favos (Φάυος)
Πηγές
http://totefteri.blogspot.com
http://www.karalahana.com/karadeniz/linguistik/romeika.htm
http://ordoumpozanis-teo.blogspot.com/2011/01/blog-post.html
http://youtu.be/UcAYP4irSyQ
http://video.mynet.com/zeynepunal76/APOLAS-LERMI-KALANDAR-AGAPO-SE/1180920/

10 σχόλια:

 1. Ευσεβείς Μουσουλμάνοι ε;
  Χαπάρ κ'επέρατε ποίοι έσαν ατοί....
  Ιωάννης Κοκοβίδης
  Νάουσα
  Υ.Γ
  Κάλλιο αργά ,παρά ποτέ !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κι εδώ έχουμε ένα υπουργείο, ο θεός να το κάνει, που προωθεί βιβλία γραμματικής που καταργούν την ελληνική γλώσσα, και που στα cd "βιβλία" γράφει τα περιεχόμενα (σαν πρώτο βήμα) στα γκρήκλις, αλλά δεν αντιδρούμε γιατί είμαστε "προοδευτικοί".
  Είναι πρόοδος η λοβοτομή κι ο αφανισμός.
  Βάλτε στο google ΦΕΚ 867 και θα δείτε το πρόγραμμα εκμάθησης της τουρκικής στις 3 τάξεις του γυμνασίου, που έβαλε σε ισχύ υπογράφοντάς το στις 20 Ιουνίου του 2006, ο υφυπουργός της Γιαννάκου, Γεώργιος Καλός, με το αιτιολογικό (στην 18η σελίδα) ότι με τα τούρκικα οι Έλληνες μαθητές θα πορευτούν στην πολυγλωσσική Ευρώπη!!!!!
  (με τη γλώσσα μιας χώρας εκτός ΕΕ!!!!)
  Φυσικά στο χωριό δεν πήγαν κάποιοι φιλόλογοι οι γλωσσολόγοι από το δικό μας πανεπιστήμιο.... αυτοί είναι απασχολημένοι να κάνουν επίτιμο διδάκτορα τον κύριο Γιούνκερ και να συλλέγουν υπογραφές υπέρ κάθε σχεδίου Ανάν ή κάθε "συναδέλφου" που χωρίς τυπικά προσόντα που κατέχει καταχρηστικά και παράνομα πανεπιστημιακή έδρα και μοιράζει πτυχία χωρίς αντίκρυσμα, όταν δεν γράφει πύρινες ομιλίες εναντίον μας που δεν έχουμε "ανοχή στα ισλαμικά σύμβολα σε δημόσιους χώρους"...

  Ναι, έχω θυμώσει πολύ, καλά το καταλάβατε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είναι μιά διάλεκτος της ποντιακής. Η ποντιακή είναι πολύ πλησιέστερη προς την αρχαία γλώσσα απο ό,τι η νεοελληνική. Κ η ρωμαίικη της Ουκρανίας, που αυτοονομάζεται "ρουμαίικα", κ σήμερα χάνεται, βλέπε http://users.sch.gr/ioakenanid/leontijkyrjakov.htm οτι η ελληνική γλώσσα γενικώς χάνεται, είναι τοις πάσι γνωστό, κ σε αυτό ευθύνονται κ όλοι εκείνοι που κολλάνε στη διδασκαλία της γραμματικής ενώ το κύριο ζητούμενο είναι το λεξιλόγιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Έστω και καθυστερημένα, δείτε:

  "-Οι Πόντιοι της Τουρκίας και το βρετανικό “δούλεμα” …βρε μπας και είμαστε φυλή του Αμαζονίου;"


  http://pontosandaristera.wordpress.com/2011/01/09/pontians-turkey/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γιατί Romeyka και όχι Ρωμαίικα που είναι και το σωστό; Οι άνθρωποι είναι Πόντιοι, Ρωμαίοι, απόγονοι των κατοίκων της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Ρωμανίας) που εξισλαμίστηκαν για να αποφύγουν τον εκτοπισμό στην ανταλλαγή των πληθυσμών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΞΑΝΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ ΤΟΝ ..ΤΡΟΧΟ!!!!!!
  ΦΥΣΙΚΑ ΜΙΛΑΝΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΙΝΑΙ !!!!!!
  ΤΟ 1999 ΕΝΑΣ ΛΑΖΟΣ (ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΗ - ΚΡΥΦΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ) ΟΤΑΝ ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΠΕ: ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟΙ, ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ (ΠΟΝΤΟΣ) ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Άλλη μια προπαγάνδα των μογγολων και των εδώ ελληνόφωνων γιουσουφακιων ! για ποια φυλή και για ποια γλώσσα μας μιλάτε ; που βρίσκεται και μάλιστα στη τουρκική πολη της Τραπεζούντας ; που οι εδώ ελλαδιτες δεν ξέρουν να μιλούν; Σα δε ντρέπεστε ελληνόφωνα μογκολακια να λέτε τέτοιες μαλακιές ..ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ παρόλο του διωγμούς που περνούν ποτέ δε ξέχασαν ούτε τη γλώσσα τους αλλά ούτε και τα ήθη και έθιμα τους. Τώρα οι μογγολοι σε μια προσπάθεια να αναπτύξουν μια ιστορία και έναν αρχαίο πολιτισμό οικειοποιούνται την ιστορία μας .δεν είναι τυχαίο ότι μιλανε για αιγιακό πολιτισμό ,ο όμηρος είναι τούρκος ο τρωικός πόλεμος είναι πόλεμος είναι μεταξύ ελλήνων και διαφόρων φύλων που προέρχονται οι τούρκοι κτλ. .αλλά το χειρότερο είναι ότι κάτι ανιστόρητοι ελληνόφωνοι αριστεροί επί το πλείστων αποδέχονται αυτά τα μυθεύματα και τα υποστηρίζουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γι' αυτήν που θα βρεις εδώ http://www.ocena.info/index.php/el/
   αλλά σε τι διαφωνείς δεν κατάλαβα;
   Γράφεις ότι "ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ παρόλο του διωγμούς που περνούν ποτέ δε ξέχασαν ούτε τη γλώσσα τους αλλά ούτε και τα ήθη και έθιμα τους" ε! αυτό αποδεικνύει το άρθρο.

   Διαγραφή
 8. ο προηγουμενος φασιστακος ασ μαθει λιγη ιστορια καλο θα του κανει και κατι αλλο αλλο μογκολος και αλλο προγλωσσικος ανους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Για όσους θέλουν να δουν την Ιστοσελίδα τους, της οποίας τις περιπέτειες παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια. Παλιότερα ήταν πλουσιότερη σε υλικό και μπορούσες να κατεβάσεις και τραγούδια πατώντας το κουμπί "kativason" τώρα πια μετά από συνεχείς διωγμούς του τουρκικού κράτους την βρίσκω φτωχότερη
  http://www.ocena.info/index.php/el/

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σεβόμαστε όλες τις απόψεις, αλλά προτιμάμε τα ελληνικά και όχι τα greeklish, το χιούμορ και όχι τις ύβρεις.
Σας παρακαλούμε πολύ να γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες και οι σχολιασμοί σας να μη ξεφεύγουν από τα όρια της ευπρέπειας.
Σχόλια τα οποία περιέχουν ύβρεις, θα αποκλείονται.
Ευχαριστούμε.

Μετατροπέας Greeklish σε Ελληνικά

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε εικόνα στο σχόλιό σας περικλείσετέ τη μέσα στα [im] και [/im] δηλαδή: [im]Η-διεύθυνση-της-εικόνας-σας-εδώ[/im]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Best Blogger TipsBest Blogger Tips